Дамжуулганууд

Шүлэгүүд | Стихи

Буряад хэлэн дээрэ шүлэг зохеодог өөрынгөө бүтээлнүүдые уншана.

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

Сарюухан тоонто Зугаалаймнай Дамжуулга соо

Балдоржын Цыренсамбугай Цындыма Агын тойрогой Зугаалай нютагта "Буратино" сэсэрлигтэ хүмүүжүүлэгшээр, соёлой байшанда уран һайханаар хүтэлбэригшээр ажаллаһан.

Мүнөө Улан- Удэ хотодо "Номина" сэсэрлигтэ буряад хэлэнэй багшаар ажаллана. Өөрынгөө зохёоһон шүлэгүүдээ уншана.

В программе: Раднажапова Цындыма Цыренсамбуевна много лет проработала в детском саду "Буратино" в с. Зугалай Могойтуйского района и художественным руководителем в Доме культуры. В данное время работает учителем бурятского языка в детском саду "Номина" г.Улан-Удэ.

Сурбалжалагша Бабасан Зондуев @babasanzo Дэлгэсэй зураг буулгагшад @andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valerii Гэрэл зураг хабсаргагша Данзан Гармаев Эрхилэгшэ Николай Шабаев Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official #buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал

Шүлэгүүд | Стихи
31 декабря 2021 1111