Шүлэгүүд | Стихи

Ээлжээтэ дамжуулгануудай нэгэндэ

29 ноября 2021 1161

Дамжуулга соо: Уран шүлэгшэ Цыренжап Бадмаев Яруунын аймагай Шэрэнги нютагта 1951 ондо түрэһэн юм. Поэдэй бэри Елена Бадмаева хадам абынгаа наһанай намтартай танилсуулангаа, шүлэгүүдыень уншана.  

В программе:  Елена Бадмаева – самая старшая невеста поэта Цыренжапа Бадмаева. Поэт родился в селе Шэрэнги Еравнинского района в 1951 году. В основном поэт свои стихи посвящал детям. Елена знакомит зрителей с интересными моментами жизни поэта, читает его стихи.

Сурбалжалагша Бабасан Зондуев @babasanzo
Дэлгэсэй зураг буулгагшад
@andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valerii
Гэрэл зураг хабсаргагша Данзан Гармаев
Эрхилэгшэ Николай Шабаев
Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official

#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал