Шүлэгүүд | Стихи

Шүлэгүүд. 9 - дэхи дамжуулга

2 сентября 2021 776

Дамжуулга соо: Бабуева Цындыма Дашиевна, Буряадай уран зохёолшодой холбооной гэшүүн, Монголой Соелой, Ирагуу найрагай Академиин хүндэтэ гэшүүн, хэдэн номуудай автор, ирагуу найруулагша, уран зохёолшо, оршуулагша, шүлэгүүдээ уншана.

В программе: Цындыма Бабуева, поэтесса, автор нескольких книг, переводчик, Почетный член Монгольской Академии культуры и поэзии, лауреат "Алтарганы" в номинациях "Поэзия","Современная бурятская песня", "Одическая поэзия", читает свои стихи.

Сурбалжалагша Бабасан Зондуев @babasanzo
Дэлгэсэй зураг буулгагшад
@andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valerii
Гэрэл зураг хабсаргагша Данзан Гармаев
Эрхилэгшэ Николай Шабаев
Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official

#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал