Шүлэгүүд | Стихи

Шүлэгүүд | Стихи. 8 - дахи дамжуулга.

19 августа 2021 1169

Дамжуулга соо: Нина Артугаева - мэдээжэ ирагуу найруулагша, Буряад Уласай Арадай поэт, олон тоото шүлэгүүдэй, хэдэн номуудай автор өөрынгөө шүлэгүүдые уран hайханаар уншана.

В программе: Нина Артугаева - известная поэтесса, Народный поэт Республики Бурятия, автор многих стихотворений и нескольких книг, читает свои стихи.

Сурбалжалагша Бабасан Зондуев @babasanzo
Дэлгэсэй зураг буулгагшад
@andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valerii
Гэрэл зураг хабсаргагша Данзан Гармаев
Эрхилэгшэ Николай Шабаев
Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official

#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал