Маанар тухай

«Буряад ТВ» телесубаг – Буряад Уласай түрүүшын үндэһэн телесубаг. Телесубагай хүтэлбэри элдэб янзын сэдэбүүдээр 11 дамжуулгаһаа бүридэнэ гэбэл: уран зохёол, тэрэ тоодо уран шүлэг, зугаасуулга-сэнгэлгын, хөөрэлдөөнүүд, асуудал-харюу болон олон бусад дамжуулганууд.

«Буряад ТВ» субагай харагшад түрүүшынхиеэ мэдээжэ уран һайханай болон зурагаар бүтээгдэһэн фильмнүүдые дэлгэсэ дээрээ буряад хэлээр оршуулгатайгаар хараха аргатай. Үшөө тиихэдэ субагай жасада байһан шэнэ үеын хүгжэм дуунууд болон бусад элбэгээр дурадхагдаха.

Ажалшад

670000, г. Улан-Удэ, Борсоева 13/2, 4 этаж

+7 (3012) 35-11-15

Холбоо бариха