Шүлэгүүд | Стихи

Шүлэгүүд | Стихи. 4-дахи дамжуулга

14 июля 2021 1699

Намжилма Цыденова, Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй академическэ драмын театрай уран зохёолой таһагай мэргэжэлтэн өөр тухайгаа хөөрэжэ, шүлэгүүдээ уншана. Шүлэгүүдэйнь удха ехэнхидээ буряад хүнэй, буряад эхэнэрэй юртэмсэдэ хабаатай байдаг. Юрын хүнэй ажамидарал, тэрэнэй досоогоо шэбшэжэ, бодожо, эльгэлжэ ябаһан һанаан, хүсэл, бодолнууд, нангин мэдэрэлнүүд, тэдээн сооhоо гол шухалань – инаг дуран.

В своих стихах Намжилма Цыденова затрагивает внутренний мир бурятской женщины, её отношение к миру, жизни. Большое место в её творчестве занимает любовная лирика.

Сурбалжалагша Бабасан Зондуев inst: @babasanzo
Дэлгэсэй зураг буулгагшад inst:
@andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valerii
Гэрэл зураг хабсаргагша Данзан Гармаев
Эрхилэгшэ Николай Шабаев
Юрэнхы эрхилэгшэ inst: @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official

#buryatua #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал