Шүлэгүүд | Стихи

Шүлэгүүд | Стихи. 15 -дахи дамжуулга

3 октября 2021 780

Дамжуулг соо: Светлана Аюровна Махабадарова,уран найруулагша, Буряад Уласай уран зохёолшодой холбооной гэшүүн,  Агын Согто-Хангил нютагһаа уг гарбалтай. Буряад хэлэеэ түгэс дүүрэн мэдэдэг, буряад зохёол ехээр уншадаг хадаа, шүлэг бэшэжэ туршаһаар үнинэй. “Малшадай һонирхолдо”, “Заншал”, Сэдьхэлэйм хүгжэлтэ”, “Турэлхи хэлэн” гэһэн номуудые хэблүүлһэн, өөр тухайгаа хөөрэжэ, өөрынгөө шүлэгүүдые уншана.

В программе:  Махабадарова Светлана Аюровна, член союза писателей Республики Бурятия.
В 1990 году был учредительный съезд ассоциации творческих работников Агинского округа, в этом съезде была делегатом 1 съезда творческих работников Аги.
В декабре 2016 года достойно представила Агинский округ среди 100 с лишним участников из Китая, на международном конкурсе "Яруу найрагын наадам", организованном в Автономном районе Внутренняя Монголия. Удостоена поощрительного приза в номинации "Дружба". Её стихи с бурятского на старомонгольский перевела известная шэнэхэнская поэтесса Доржийн Намсалма.
В августе 2017 года в г. Улан-Баторе состоялся  Всемирный конгресс поэзии, где принимала активное участие и была делегатом конгресса. Её стихи вошли в издание антологии поэтов "Word Poerty 2017".

Сурбалжалагша Бабасан Зондуев @babasanzo
Дэлгэсэй зураг буулгагшад
@andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valerii
Гэрэл зураг хабсаргагша Данзан Гармаев
Эрхилэгшэ Николай Шабаев
Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official

#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал