Дамжуулганууд

Үе саг | Времена

Үе сагнай яагаа хурдан ябанаб… Олон зон мартагдана, олон сэдэбүүд бодхоогдохоео болино. Цырен Шойжонимаев һонирхолтой зонтой уулзажа хөөрэлдэнэ.

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

Дулма Чимитдоржиева. Дуулаха хүсэлөө бэелүүлжэ ябанаб даа.

“Үе саг” дамжуулга соо: Агын буряадай тойрогой Шандали нютагһаа гараһан дуушан Дулма Чимитдоржиева түрэл нютаг, эжы аба, гэр бүлэ, хүсэл, дуунууд тухайгаа хөөрэнэ.

В программе “Үе саг” талантливая исполнительница эстрадных песен Дулма Чимитдоржиева о семье, родителях, творчестве, песнях, целях в жизни.

Үе саг | Времена
18 сентября 23