Дамжуулганууд

Үе саг | Времена

Үе сагнай яагаа хурдан ябанаб… Олон зон мартагдана, олон сэдэбүүд бодхоогдохоео болино. Цырен Шойжонимаев һонирхолтой зонтой уулзажа хөөрэлдэнэ.

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

Саша Попов. Свою жизнь вижу во снах наперед...

"Үе саг" дамжуулга соо: "Турбомода", "Краски" хамтлигуудта анхан үедэ дуулажа ябаһан дуушан, бэлигтэй хүгжэмшэн, Россиин эстрадын одон Саша Попов түрэл нютаг, эжы аба, зохеохы зам, суг хүдэлдэг нүхэд тухайгаа хөөрэнэ.

В программе "Үе саг" певец, музыкант, экс-солист группы "Турбомода" и "Краски", популярный артист Саша Попов о своей малой родине, родителях, творчестве, песнях и друзьях, коллегах и российской эстраде.

Үе саг | Времена
17 мая 36