Дамжуулганууд

Үе саг | Времена

Үе сагнай яагаа хурдан ябанаб… Олон зон мартагдана, олон сэдэбүүд бодхоогдохоео болино. Цырен Шойжонимаев һонирхолтой зонтой уулзажа хөөрэлдэнэ.

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

Үе саг

Цогбадрахын Пүрэвхүү.  Морин хуурай аялгын долгин соо.

" Үе саг " дамжуулга соо: Монгол ороной мэдээжэ морин хууршан, хүгжэм зохеогшо, профессор Цогбадрахын Пүрэвхүү гэр бүлэ, зохеохы ажал,  морин хуур тухай хөөрэнэ.

В программе " Үе саг " : Известный монгольский музыкант, композитор, профессор, ректор монгольской консерватории, заслуженный деятель искусств Монголии Цогбадрахын Пүрэвхүү о семье, творчестве, музыке, моринхууре.

Үе саг | Времена
21 ноября 2022 329