Үе саг | Времена

Мөнхөө Амарсанаа. Аялга дуунай долгин соо хүмүүжээб.

10 октября 2022 276

“Үе саг” дамжуулга соо: Агын аймагай Урда-Ага нютагһаа уг гарбалтай, Монгол сайхан ороной Дорнод аймагта түрэһэн , мэдээжэ “Нюанс” хамталигай бэлигтэй дуушан Мөнхөө Амарсанаа тоонто нютаг, эжы аба, гэр бүлэ, зохеохы зам, суг ажалладаг нүхэд тухайгаа хөөрэнэ.

В программе «Yе саг» : Популярный монгольский певец, участник известной группы «Нюанс» Мөнхөө Амарсанаа о родине , родителях, семье, творчестве, друзьях и родной группе «Нюанс»