Үе саг | Времена

Ирина Шагдурова. Үхибүүн ябахаһаа хүдөө таладаа дуугаа дуулажа дуушан болохоо зүгнөөб.

5 июля 2022 415

"Үе саг" дамжуулга соо:Захаамин аймагай Дутулур нютаг тоонтотой бэлигтэй дуушан, хүгжэмшэн Ирина Шагдурова гэр бүлэ,эжы аба, түрэл нютаг, зохеохы зам, дуунууд тухайгаа хөөрэнэ.

В программе "Үе саг" известная исполнительница эстрадных песен Ирина Шагдурова о родине, семье, родителях, творчестве,песнях и конкурсах, фестивалях.