"Үе саг" дамжуулга соо: Хэбэд номхон Хэжэнгын Загаһата нютаг тоонтотой мэдээжэ дуушан, хүгжэмшэн Лариса Баяндуева гэр бүлэ,уг гарбал, түрэл " Үетэн" ансамбль, зохеохы зам, дуунууд тухайгаа хөөрэнэ.

В программе "Үе саг" известная исполнительница эстрадных песен, солистка легендарной группы " Үетэн" Лариса Баяндуева о родине, семье, творчестве, песнях и друзьях