Үе саг | Времена

Ансамбль "Саяны".

6 августа 2022 403

Элдэб олон мэргэжэлтэйшье һаа дуу, хатар, соелдоо сэдьхэлһээ дуратай зон суглараабди.

"Үе саг " дамжуулга соо: 2018 оной " Ехорой үдэшэ" гэһэн фестивалиин Гран -При шанда хүртэгшэ,2019 оной Буряад Уласай гүрэнэй шангай лауреат,2019 болон 2021 онуудта "Цветок Байкала" фестивальнуудта шалгарһан арадай дуу хатарай "Саяны" ансамблиинхид зохеохы зам, дуунууд, буряад соел,аяншалганууд, түрэл бүлгэм тухайгаа хөөрэнэ.

В программе" Үе саг" обладатель Гран - При фестиваля " Ночь Ехора"(2018 г.), лауреат государственной премии Республики Бурятия в 2019 году, лауреаты фестивалей " Цветок Байкала" в 2019 и 2021 году ансамбль песни и танца " Саяны" о творчестве, бурятской культуре, мечтах , гастролях, коллективе.