Үе саг | Времена

Цыцык Дамбаева. Хүдөө нютагай хүндэ ажал соогуур зохеолоо бэшэжэл ябааб даа.

10 октября 2022 308

«Үе саг»дамжуулга соо: Буряадай уран зохеолшодой холбооной гэшүүн, ажалай ветеран, зурхайша, олон ехэ урилдаануудта уянгата шүлэгүүдээрээ шалгарагша Цыцык Дамбаева түрэл нютаг, гэр бүлэ, зохеолнууд, номууд , дуунууд тухайгаа хөөрэнэ, буряад хэлэн, еһо заншал тухай һанамжаараа хубаалдана.

В программе «Үе саг» : лауреат многих конкурсов и фестивалей, член Союза писателей Бурятии, ветеран труда, поэтесса, астролог Цыцык Дамбаева о родине, семье, астрологии, поэзии, книгах, песнях, о бурятских обычаях и языке.