Үе саг | Времена

Үе саг. Гэрэлма Жалсанова

16 июня 2022 467

Ага найман эсэгын хальбан уг гарбалтай. Бэлигтэй дуушан, хүгжэмшэн. Дуу, хатарай "Байгал" театрта амжалтатайгаар ажаллана. Урда зуун жэлэй 80-аад онуудта зохеогдоһон "Бэе бэеэ гамнаял" гэһэн дуу онсо маягтайгаар, уянгатайгаар гүйсэдхэжэ олондо һайшаагдаа.

В программе "Үе саг" солистка театра песни и танца " Байкал"  Гэрэлма Жалсанова о малой родине, семье, творчестве, песнях и друзьях, коллегах.