"Үе саг" дамжуулга соо: Хэбэд номхон Хэжэнгэ нютаг тоонтотой бэлигтэй дуушан, хүгжэм зохеогшо, Буряад Уласай соелой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Ринчин Бурхиев гэр бүлэ, зохеохы зам, түрэл "Үетэн" бүлгэм, дуунууд тухайгаа хөөрэнэ.

В программе "Үе саг" солист легендарной группы "Үетэн", автор многих бурятских шлягеров, заслуженный работник культуры Республики Бурятия Ринчин Бурхиев о семье, творчестве, песнях.