“Үе саг” дамжуулга соо: Агын буряадай тойрогой Шандали нютагһаа гараһан дуушан Дулма Чимитдоржиева түрэл нютаг, эжы аба, гэр бүлэ, хүсэл, дуунууд тухайгаа хөөрэнэ.

В программе “Үе саг” талантливая исполнительница эстрадных песен Дулма Чимитдоржиева о семье, родителях, творчестве, песнях, целях в жизни.