"Үе саг" дамжуулга соо: Ярууна нютагhаа гарбалтай,  Хэнтын аймаг тоонтотой, үхибүүн наһанһаа " Алтаргана " наадануудта амжалтатай хабаадаһан бэлигтэй дуушан Ундрал  Нарангэрэл эжы аба, гэр бүлэ, зохеохы ажал, гуйсэдхэһэн дуунууд тухайгаа хөөрэнэ.

В программе " Үе саг": Молодой талантливый певец из Монголии Ундрал Нарангэрэл о родине, родителях, семье, творчестве, песнях.