Эрдэмээ харуулыш

"Эрдэмээ харуулыш". Дари и Должин Бадмаевууд

29 октября 2021 620

Дари и Должин эхир басагад @doljin_poljinka , @faaaaaaaardd
- Хүтэлэгшые чанза дээрэ наадажа һургаба;
- эхир үхибүүдэй бэе бэеэ холоһоо мэдэрхые худал гэбэ;
- түрэхэ гарахаһаань хойшо хамта байхада хайшааб гэжэ хөөрэбэ.
Сестры Дари и Долсон Бадмаевы:
- учат играть @nikolaybaneev на чанзе;  
- развеивают миф о том, что двойняшки чувствуют друг друга на расстоянии;
- делятся, каково это - жить вместе с самого рождения.

Дамжуулгын нүхэд - @belen.helen.igra – түрэл хэлэеэ наадажа үзэе!

Хүтэлэгшэ @nikolaybaneev
Дэлгэсэй зураг буулгагша @andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valerii
Гэрэл зураг хабсаргагша @a_bulat
Soundtrack @kudarinsky @lutaar
Түгэсхэлэй дуун @jackbadmaeff
Дизайн @t_sanzhizhapov
Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva
Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official