1. Баримта дансада гар табилга
2. Гэр бүлын үдэр
3. «Улаан-Үдэ-Ромашкова-Шэтэ» харгы заһабарилга  
4. Арьяа баалын ордон      
5. «Боди хүгжэмэй» аялгаар