Дамжуулганууд

«Би томо болооб!»

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

«Би томо болооб!»

«Би томо болооб!» гэһэн ээлжээтэ дамжуулгадамнай айлшаар ерэһэн Номина Банзаракцаева түрэл хэлэн дээрээ мэдэсэеэ, буряад хэлэндээ дуратайгаа харуулба.

В очередном выпуске программы «Би томо болооб!» наша маленькая участница Номина Банзаракцаева поделилась знаниями и любовью к родному языку.

«Би томо болооб!»
22 февраля 53