СССР-эй, Россиин габьяата һоригшо аха дүү Махутовуудай нэрэмжэтэ хүүгэдэй дунда барилдаанай мүрысөөн. Үлеэ, Эрхүү можо.

40-й турнир на призы Заслуженных тренеров России и СССР братьев Махутовых, с. Улей (Иркутская область).