Дамжуулганууд

«Сайн уу? Сайнаа»

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

«Сайн уу? Сайнаа». «Дэбэсэнэм» гэһэн арадай ансамбль

Сонгоол, сартуул нютаг хэлэнүүд дээрэ хөөрэлдэдэг аймагуудта ажаһуугшад, тэдэнэй ёһо заншалнууд, болбосорол, эрдэм ухаан, соёл, эдэй засаг тухай Сэсэг Бадмаевагай авторска дамжуулгада.

Авторская передача Сэсэг Бадмаевой о людях, образовании и науке, традициях и культуре, экономике районов, где живут носители сонгольского и сартульского диалектов бурятского языка.

«Сайн уу? Сайнаа»
25 марта 623