Ёһото

Ёhото. Тоонто нюуха |Обряд захоронения последа

9 июля 188

Для чего и как буряты проводят обряд захоронения последа ребёнка, смотрите в новом выпуске «Ёhото».

Ээлжээтэ дамжуулгадаа үхибүүнэй тоонто нюуха ёһо заншал юундэ сахигдадаг байгааб, ямар гуримтайб гэжэ харуулхабди