Дамжуулганууд

Эрдэмээ харуулыш

“Эрдэмээ харуулыш!” түсэл хүүгэдтэ болон эдиршүүлдэ зорюулагдаһан дамжуулга мүн. Тус дамжуулга буряадай бэлигтэй үхибүүдые элирүүлхэ, харуулха зорилготой.

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

Я очень люблю Оронгой, тут хороший парк и самая замечательная школа.

Айрина Мункуева ученица школы "Улаалзай", о малой родине, своих увлечениях актерской игрой и о источниках вдохновения.
Хүтэлэгшэ @nikolaybaneev
Дэлгэсэй зураг буулгагша @andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valerii
Баяр хүргэнэбди @belen.helen.igra
Гэрэл зураг хабсаргагша @zhagi_di
Soundtrack @kudarinsky @lutaar
Түгэсхэлэй дуун @jackbadmaeff
Дизайн @t_sanzhizhapov
Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva
Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official
#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал #эрдэмээхаруулыш

Эрдэмээ харуулыш
3 декабря 18