Дамжуулганууд

Эрдэмээ харуулыш

“Эрдэмээ харуулыш!” түсэл хүүгэдтэ болон эдиршүүлдэ зорюулагдаһан дамжуулга мүн. Тус дамжуулга буряадай бэлигтэй үхибүүдые элирүүлхэ, харуулха зорилготой.

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

Эрдэмээ харуулыш

Эрдэмээ харуулыш. Валентина

В программе Валя рассказала о себе и продемонстрировала нам свои таланты.

Дамжуулга соо Валя өөр тухайгаа хөөрэжэ, бэлигээ харуулна.

Эрдэмээ харуулыш
23 ноября 2022 335