Дамжуулганууд

Гэжээж show

Залуу хүтэлэгшэдтэ айлшад ерэжэ, элдэбын даабаринуудые дүүргэнэ. Хөөрэлдэжэшье, хүхилдэжэшье дамжуулга соо үрдихээр.

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

Гэжээж show. Заключительный выпуск. Тимур Дашинимаев. @bairovich_t

- Тимур хайшаа ошооб? Юу хэнэб?

Гэжээж show
29 января 2022 1022