Дамжуулга соо: Түрэ найрнууд тухай мүнөө үедэ.
-Һээр шаажа шадаха гү?
-Үхибүүдээ буряад хэлэндэ һургадаг гү?
Энэ, болон бусад асуудалнуудта Эдуард Будажапов харюусана.

Про мероприятия и свадьбы во время пандемии.
Сможет ли он сломать һээр?
Прививает ли детям родной язык?

@eduardnesurovyi

Хүтэлэгшэд @bairovich_t @gerelmushkins

Дэлгэсэй зураг буулгагшад
@andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valerii

Гэрэл зураг хабсаргагша
@zhagi_di

Look @mollis_uu
Makeup @_badmaevaa

Эрхилэгшэ
Николай Шабаев

Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он
@buryad.tv.official

#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал