Гэжээж show

Гэжээж show. Сарюна Бальжинимаева

14 июля 2021 1561

Дамжуулга соо: Хэзээ хадамда гарахаб?
Хэды бууза эдидэг бэ?
Яагаад монгол дуушадтай танилсааб?
-Энэ асуудалнуудта Сарюна Бальжинимаева харюусана
В программе: Когда выйдет замуж?
Сколько бууз ест?
Как познакомилась с монгольскими артистами?
-На эти и другие вопросы отвечает inst: @saryuna_balzhinimaeva
Хүтэлэгшэд inst: @bairovich_t @gerelmushkins

Дэлгэсэй зураг буулгагшад
inst: @andreydarmaev @kudarinsky

Гэрэл зураг хабсаргагша
inst: @zhagi_di

Look inst: @mollis_uu
Makeup inst: @erzhena_a

Эрхилэгшэ
Николай Шабаев

Юрэнхы эрхилэгшэ inst: @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он inst: @buryad.tv.official

#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал