Гэжээж show

Гэжээж show. Арюна Цыденова

19 сентября 2021 1037

Дамжуулга соо: @arn_dream

- Сүүмхэ соогоо юу абаад ябадаг бэ?
- Бурдрамай артист болоод ябахада хэр бэ?
- Хейтернууд (шүүмжэлгэ) тухай.

- Арюна показала содержимое сумки, рассказала о том, каково быть артисткой театра и поделилась мнением про хейтерство.

Хүтэлэгшэд @bairovich_t @gerelmushkins

Дэлгэсэй зураг буулгагшад
@andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valerii

Гэрэл зураг хабсаргагша
@zhagi_di

Look @mollis_uu
Mua @zhigzhitovaltana

Эрхилэгшэ
Николай Шабаев

Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он
@buryad.tv.official

#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал