Гэжээж show

Гэжээж show. Ананда Очиров

16 октября 2021 1021

Дамжуулга соо: @team_ochirov

- Хайшан гэжэ түрүүлэгшэ болоhоноо
- Оюутан байгаад багша болохонь хэр байнаб?
- Юундэ шаасалдадаг бээлэй асарааб?

От Федерации студенческого самоуправления до Председателя Молодежной палаты и немного про боксерские перчатки.

Хүтэлэгшэд @namzhil_konovalov @gerelmushkins

Дэлгэсэй зураг буулгагшад
@andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valerii

Гэрэл зураг хабсаргагша
@zhagi_di

Look @mollis_uu
Mua @zhigzhitovaltana

Эрхилэгшэ
Николай Шабаев

Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он
@buryad.tv.official

#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал