Гэжээж show

Гэжээж show. Людмила Намжилон.

13 августа 2021 1885

Дамжуулга соо: Буряад хэлэн тухай
- Олон зон “Мухар-Шэбэрэй бэри” гээд танидаг гү?
- Яагаад нүхэртэёо танилсаһан байнаб?
Энэ, болон бусад асуудалнуудта Людмила Намжилон харюусана.

Про бурятский язык. Интересная история про знакомство с мужем и многим полюбившееся видео “Говорим по-бурятски”

@drigunova

Хүтэлэгшэд @bairovich_t @gerelmushkins

Дэлгэсэй зураг буулгагшад
@andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valerii

Гэрэл зураг хабсаргагша
@zhagi_di

Look @mollis_uu
Makeup @_badmaevaa

Эрхилэгшэ
Николай Шабаев

Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он
@buryad.tv.official

#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал