Гэжээж show

Гэжээж show. Дулма Сунрапова

2 октября 2021 772

Дамжуулга соо: @dulma_sunrapova

- Үнгэрэгшэ зун юу хэжэ зуһааб?
- Гэр гуламта тухайгаа.
- Басаганиинь баһал хүгжэмэй юртэмсэ соо гү?
- Хани нүхэр тухайнь мэдэбэбди

Дулма Сунрапова о том, как провела лето, о своем доме, дочери и личной жизни.

Хүтэлэгшэд @namzhil_konovalov @gerelmushkins

Дэлгэсэй зураг буулгагшад
@andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valerii

Гэрэл зураг хабсаргагша
@zhagi_di

Look @mollis_uu
Mua @erzhena_a

Эрхилэгшэ
Николай Шабаев

Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он
@buryad.tv.official

#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал