Гэжээж show. Нансалма Бадмацыренова.
Түрүүшын гаргалгануудай нэгэн

Дамжуулга соо: - Дуран гэжэ юун гээшэб?
- Бүлэ соо ямар нэгэ заншал сахиха хэрэгтэй гү?
Энэ, болон бусад асуудалнуудта @badmatsyrenova харюусана
В программе: О работе, любви и семейных традициях @badmatsyrenova

Хүтэлэгшэд @bairovich_t @gerelmushkins

Дэлгэсэй зураг буулгагшад
@andreydarmaev @kudarinsky @shcherbak_03

Гэрэл зураг хабсаргагша
@zhagi_di

Эрхилэгшэ
Николай Шабаев

Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он
@buryad.tv.official

#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал