Гэжээж show

Гэжээж show. Валерий Гуляев

26 сентября 2021 683

Дамжуулга соо: @valeragul1989

- @chi_va_03 зар рекламын нюусанууд
- Шэнэ буулгажа байһан фильм тухайгаа (спойлер)
- Авто-унаань хэды сэнтэйб?
- Бэеэ хэды дахин татажа шадахаб?

Секреты ЧиВа03, о съемках в фильме и стоимости новой машины.

Хүтэлэгшэд @namzhil_konovalov @gerelmushkins

Дэлгэсэй зураг буулгагшад
@andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valerii

Гэрэл зураг хабсаргагша
@zhagi_di

Look @mollis_uu
Mua @erzhena_a

Эрхилэгшэ
Николай Шабаев

Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он
@buryad.tv.official

#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал