2. Байрын гэр худалдажа абаха Алас Дурнын урьһаламжа
3. Нэгэ яһатанай нүгөөдэһөө дээгүүр бодолго үгы амгалан ажабайдалай түлөө
4. Шэнэ Үе/101-дэхи хабар
5. Бүхэ барилдаан