Дамжуулганууд

Мүнөөдэр

Үдэр бүриин мэдээсэлэй дамжуулга. Харагшадай анхаралда Буряад Уласай, Забайкалиин хизаарай, Эрхүү можын һонинууд.

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

Мүнөөдэр 15.09.2022

1.ТЭЦ-2 үбэлдэ бэлэн
2.Хотын унаада түлбэри тухай
3.Уласай агаарай замаар «Аврора» ниидэхэө
4.“Нээлгэтэй үүдэнэй үдэр”
5.Гудамжын ухаантай зонхилогшодө
6.Хашагай талаар байдал

Мүнөөдэр
18 сентября 27
"1000 үрхэ".
Мүнөөдэр
23 августа 59