Дамжуулганууд

Мүнөөдэр

Үдэр бүриин мэдээсэлэй дамжуулга. Харагшадай анхаралда Буряад Уласай, Забайкалиин хизаарай, Эрхүү можын һонинууд.

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

Мүнөөдэр 23.07.2021

1. Улаан-Үдэдэ Сергей Фалькинай "Точка отсчета" гэһэн үзэсхэлэн үнгэрхэ.
2. Үбэр Байгалай хизаарай һур харбагшад Оросой түрүү һуури эзэлэлгын мүрысөөндэ.
3. Эрхүү хотодо «Минии хото ба би!» гэһэн гэрэл зурагуудай марафон эхилээ.
4. Эрхүү можодо “Олон яһатанай” литэ зохёогдоо.

Мүнөөдэр
23 июля 23