Дамжуулганууд

Мүнөөдэр

Үдэр бүриин мэдээсэлэй дамжуулга. Харагшадай анхаралда Буряад Уласай, Забайкалиин хизаарай, Эрхүү можын һонинууд.

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

Мүнөөдэр 29.11.2022

1 Дулаасуулгын хаһа
2 Сэрэгшэдые ажалаар хангалга
3 Үдэ мүрэн дээгүүрхи хүүргэ
4 Унаануудай ажалай шанар
5 Хуулиин хүсэтэй болгогдобо
6 «Сэбэр агаар»

Мүнөөдэр
30 ноября 7
Мүнөөдэр
Мүнөөдэр
29 ноября 10