Дамжуулганууд

Мүнөөдэр

Үдэр бүриин мэдээсэлэй дамжуулга. Харагшадай анхаралда Буряад Уласай, Забайкалиин хизаарай, Эрхүү можын һонинууд.

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

Мүнөөдэр 29.02.2024

1. Баир Базаровай дурасхаалда
2. «Буряад орон – үлзы һайхан тоонтомни»
3. «Шопениана», «Кармина Бурана»
4. Мори шаргаар урилдаан

Мүнөөдэр
29 февраля