Дамжуулганууд

Мүнөөдэр

Үдэр бүриин мэдээсэлэй дамжуулга. Харагшадай анхаралда Буряад Уласай, Забайкалиин хизаарай, Эрхүү можын һонинууд.

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

Мүнөөдэр 18.05.22

1 Беларусь гүрэнтэй хани барисаан, харилсаан
2 Оюутадай сэрэгэй һуралсал
3 Түүхэтэй сүүмхэнүүд
4 «Решала: Брат». Буряадай киношодой шэнэ хүдэлмэри
Редактировать описание

Мүнөөдэр
21 мая 14