Дамжуулганууд

Мүнөөдэр

Үдэр бүриин мэдээсэлэй дамжуулга. Харагшадай анхаралда Буряад Уласай, Забайкалиин хизаарай, Эрхүү можын һонинууд.

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

Мүнөөдэр, 17.09.2021

1. Урлалай һургуулинуудые дүүргэгшэдэй наадан-харалганууд үнгэрөө
2. Һунгалтын үдэрнүүд эхилбэ
3. «Таврида.АРТ» гэжэ фестиваль Крым уласта үнгэрөө

Мүнөөдэр
18 сентября 24