Дамжуулганууд

Мүнөөдэр

Үдэр бүриин мэдээсэлэй дамжуулга. Харагшадай анхаралда Буряад Уласай, Забайкалиин хизаарай, Эрхүү можын һонинууд.

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

1. Хотын унаагаар ябалгын түлбэриин сэн нэмэхэ @ulanude.official

2.  Саха оронһоо Москва хүрэтэр морёор @northern nomadsykt
3.  Буряадай Левитан @minkultrb03 @nbrb.ru

Мүнөөдэр
3 декабря 28