Дамжуулганууд

Мүнөөдэр

Үдэр бүриин мэдээсэлэй дамжуулга. Харагшадай анхаралда Буряад Уласай, Забайкалиин хизаарай, Эрхүү можын һонинууд.

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

Мүнөөдэр 22.09.2023

1. Шэмээшэгүүдэй фестиваль
2. Тывагай театр Буряадта
3. Залуушуулай слет

Мүнөөдэр
22 сентября 18