Дамжуулганууд

Энэ, тэрэ...

«Буряад ТВ»-гэй харагшад студи руу ерэжэ, элдэбын һонирхолтой асуудалнуудта харюусана.

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

Энэ, тэрэ...

Уласаймнай мэдээжэ дуушад дуунуудые Shazam-haa түргэн таажа шадаха гү, хойноһоонь урагшаа зэдэлһэн зохёолнуудые тааха гү, хүгжэмтэ зохёол хараад, асуудалнуудта харюусаха гү? Манай хүгжэмтэ дамжуулгада харагты

Энэ, тэрэ...
16 мая 30
"Энэ, тэрэ..."
Энэ, тэрэ...
16 декабря 2021 247
"Энэ, тэрэ..."
Энэ, тэрэ...
8 декабря 2021 355
"Энэ, тэрэ..."
Энэ, тэрэ...
2 декабря 2021 193
"Энэ, тэрэ..."
Энэ, тэрэ...
24 ноября 2021 346
"Энэ, тэрэ..."
Энэ, тэрэ...
17 ноября 2021 201
"Энэ, тэрэ..."
Энэ, тэрэ...
11 ноября 2021 411