Дамжуулганууд

Энэ, тэрэ...

«Буряад ТВ»-гэй харагшад студи руу ерэжэ, элдэбын һонирхолтой асуудалнуудта харюусана.

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

Энэ, тэрэ…Манай суг ажалтан Бүгэдэ буряадай уласхоорондын «Алтаргана» ехэ наадан тухай асуудалнуудта хэр зэргэ харюусааб? Энээн тухай шэнэ дамжуулгаһаа мэдэхэт

Энэ, тэрэ...
15 июля 34
Энэ, тэрэ…
Энэ, тэрэ...
29 декабря 2023 427
Энэ, тэрэ...
Энэ, тэрэ...
22 декабря 2023 396
Энэ, тэрэ…
Энэ, тэрэ...
15 декабря 2023 254
Энэ, тэрэ...
Энэ, тэрэ...
8 декабря 2023 268