Дамжуулганууд

Энэ, тэрэ...

«Буряад ТВ»-гэй харагшад студи руу ерэжэ, элдэбын һонирхолтой асуудалнуудта харюусана.

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

Энэ, тэрэ…

Долоон хоногой ээлжээтэ нэгэ үдэр яажа нэрлэгдэдэг бэ гэжэ айлшаднай мэдэхэ гү? Дуунуудые түрүүшынь аялгануудаар тааха гү? Шэнэ дамжуулгыемнай харахадаа мэдэхэт

Энэ, тэрэ...
21 марта 11
Энэ, тэрэ...
Энэ, тэрэ...
2 декабря 2022 218
Энэ, тэрэ...
Энэ, тэрэ...
29 ноября 2022 161
Энэ, тэрэ…
Энэ, тэрэ...
22 ноября 2022 133
Энэ, тэрэ
Энэ, тэрэ...
14 ноября 2022 133
Энэ, тэрэ
Энэ, тэрэ...
14 ноября 2022 115
Энэ, тэрэ…
Энэ, тэрэ...
1 ноября 2022 148
Энэ, тэрэ…
Энэ, тэрэ...
19 октября 2022 189
Энэ, тэрэ...
Энэ, тэрэ...
11 октября 2022 156
«Энэ, тэрэ…»
Энэ, тэрэ...
30 сентября 2022 221
«Энэ, тэрэ…»
Энэ, тэрэ...
6 сентября 2022 238
«Энэ, тэрэ…»
Энэ, тэрэ...
1 сентября 2022 316