Дамжуулганууд

Асуулта

Еженедельная программа по принципу стрит-ток (street-talk) – опрос жителей города на актуальные темы.

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

Ассулта. "1 Мая"

Эб найрамдал. Ажал. Май. Хабарай, ажалай һайндэр хотын ажаһуугшадта юун гээшэб? Майдар Пригнаевтай тодорхойгоор "Асуулта" дамжуулгада

Мир, Труд, Май. Что же значит для горожан праздник весны и труда? Подробности в программе Асуулта с Майдаром Пригнаевым.

"Буряад ТВ", 2022 он

Асуулта
4 мая 33
Асуулта
Асуулта
2 апреля 100