Баир Цырендоржиев – Буряадай бөөнэрэй ахалагша, дэлхэй юртэмсын шиидхэхэнь хүндэ асуудалнууд болон уг гарбалай холбоонууд тухай. Яагаад бөө болохо болон Буряадай тэнгэри шүтөөнтэй бөө мүргэл тухай.

Баир Цырендоржиев - Верховный шаман Бурятии о сегодняшней проблеме мира и родословной связи,  о том, как становятся шаманом и о бурятском шаманизме-тэнгэрианстве."

Хүтэлэгшэ Цырендоржо Бальжанов

Дэлгэсэй зураг буулгагшад @andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valerii

Гэрэл зураг хабсаргагша @bulat_abiduev

Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ,2021 он @buryad.tv.official

#buryatia#ulanude#baikal#уланудэ#бурятия#байкал