Аса. Будаев Владимир

Гайхалтай һонин хүнээр, Владимир Будаевтай, уулзалга. Зоотехнигэй дээдэ мэргэжэлтэй хүн тад ондоо һонирхолтой байгаа – соёлдо, хүгжэмдэ, уран шүлэгтэ өөрыгөө олоо гэжэ харахабди. Эдэ бүгэдэ юрэл һонирхол бэшэ, мэргэжэлэй үндэр хэмжээндэ. Өөрыгөө “хэжэ” шадаһан хүн.

Встреча с удивительным, интересным человеком Владимиром Будаевым. Имея диплом зоотехника, нашёл себя совершенно другом поприще - в культуре, музыке, поэзии. И все на высоком профессиональном уровне. Человек, который сделал себя сам.

Аса
17 мая 47
Аса. Заариин бөө
Аса
2 декабря 2021 400
Аса. Болот Цыжипов
Аса
30 октября 2021 249
Аса. Лэгсэг лама
Аса
8 октября 2021 298