Дамжуулга соо: Бэшүүр нютагһаа уг гарбалтай дуушан , хүгжэмшэн, англи хэлэнэй багша Аюрика Доржиева зохеохы зам, эжы аба, түрэл нютаг тухайгаа хөөрэбэ, Москва хотодо хэжэ байһан ажалаараа хубаалдаба.

В программе: Исполнительница эстрадных песен, музыкант , преподаватель английского языка Аюрика Доржиева рассказывает о своей малой родине, о семье,о творчестве и о работе с детьми в Москве.

Энэ дамжуулга манай ютуб субаг, сайт дээрэ хараха аргатайт.

Полный выпуск на нашем ютуб- канале и сайте buryad.tv.

Хүтэлэгшэ @shoizhonimaevtsyren

Дэлгэсэй зураг буулгагша Цырен Машеев

Гэрэл зураг хабсаргагша Чингис Гыргенов @genghisgyrgenov

Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он.buryad.tv.official#buryatua#ulanude#baikal#уланудэ#бурятия#байкал