Цырен Бальжановай “Аса” дамжуулгада сэдхүүлшэ, политик, Буряад театрай олондо мэдээсэл тараадаг албанай мэргэжэлтэн Батодалай Багдаев. Театрта ажал тухайгаа, буряад арадай “боро ухаан” болон манай телесубаг байгуулгын шухала таланууд тухай.
@batodalaybagdaev