Үе саг | Времена

Yе саг | Времена. Эрдэни Батсух

16 августа 194

Дамжуулга соо: Буряад Уласай габьяата дуушан, хүгжэмшэн Эрдэни Батсух уг гарбал, гэр бүлэ, зохеохы ажал, мүнөө үеын монгол буряад эстрада, ерээдүй үеын түсэбүүд тухайгаа хубаалдаба.

В программе: Известный исполнитель эстрадных песен, заслуженный артист Республики Бурятия Эрдэни Батсух рассказывает о своих корнях, о семье, о творческом пути, о монгольской и бурятской эстраде и о своих творческих планах.

Хүтэлэгшэ Цырен Шойжонимаев

Дэлгэсэй зураг буулгагшад Андрей Дармаев, Валерий Дамбаев

Гэрэл зураг хабсаргагша @denis_peskov

Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он

@buryad.tv.official#buryatia#ulanude#baikal#уланудэ#бурятия#байкал