Мүнөөдэр

Мүнөөдэр 23.07.2021

23 июля 137

1. Улаан-Үдэдэ Сергей Фалькинай "Точка отсчета" гэһэн үзэсхэлэн үнгэрхэ.
2. Үбэр Байгалай хизаарай һур харбагшад Оросой түрүү һуури эзэлэлгын мүрысөөндэ.
3. Эрхүү хотодо «Минии хото ба би!» гэһэн гэрэл зурагуудай марафон эхилээ.
4. Эрхүү можодо “Олон яһатанай” литэ зохёогдоо.