1. Улаан-Үдэ хотодо эгээ томо һургуулиин барилга үргэлжэлһэн зандаа.
2. Боксоор эхэнэрнүүдэй суглуулагдамал команда Буряад Уласһаа Токио ошобо.
3. Үбэр Байгалай хизаарта “Тужа” гэжэ сэсэрлиг нээгдэхэ дүтэлөө.
4. Үбэр Байгалай хизаарай тамиршад эрэмдэг бэетэйшүүлэй нааданда.
5. Ойхон дээрэ Бурхан хушуу болбосон түхэлтэй болгохо.
6. Эрхүүдэ «К-9» гэжэ амитадай эмнэлгын газар нээгдэбэ.