Буряад арадайнгаа соел түүхэ, еһо заншал мэдэжэ, үхибүүдээ хүмүүжүүлхэ гэһэн зорилго мүнөө улас дотор хүүгэдэй сэсэрлигүүд табидаг болонхой. Бага наһанһаань иимэ байдал зохеоходо, багашуул һураха гэһэн удхатайгаар Улаан- Үдын «Ургыхан» сэсэрлигтэ ехэ ажал ябуулагдана. «Подснежник» гэһэн хүүгэдэй сэсэрлигтэ айлшаар буубабди.

“Багшын алдар” – это новый проект на канале “Буряад ТВ”. Цикл познавательно – образовательных программ о бурятском языке, его развитии, проблемах изучения, об учителях бурятского языка, культуре и традициях бурятского народа.