Дамжуулганууд

Багшын алдар

“Багшын алдар” – это новый проект на канале “Буряад ТВ”. Цикл познавательно – образовательных программ о бурятском языке, его развитии, проблемах изучения, об учителях бурятского языка, культуре и традициях бурятского народа.

Һүүлэй дамжуулга харагты Һүүлэй дамжуулга харагты

Багшын алдар. «Подснежник» сэсэрлиг

Буряад арадайнгаа соел түүхэ, еһо заншал мэдэжэ, үхибүүдээ хүмүүжүүлхэ гэһэн зорилго мүнөө улас дотор хүүгэдэй сэсэрлигүүд табидаг болонхой. Бага наһанһаань иимэ байдал зохеоходо, багашуул һураха гэһэн удхатайгаар Улаан- Үдын «Ургыхан» сэсэрлигтэ ехэ ажал ябуулагдана. «Подснежник» гэһэн хүүгэдэй сэсэрлигтэ айлшаар буубабди.

“Багшын алдар” – это новый проект на канале “Буряад ТВ”. Цикл познавательно – образовательных программ о бурятском языке, его развитии, проблемах изучения, об учителях бурятского языка, культуре и традициях бурятского народа.

Багшын алдар
22 мая 78