Яхад, ород, буряад хэлэтэй залуушуулһаа хэниинь һайнаар уншааб?  Манай шэнэ дамжуулга харагты.

Харин танай эгээл һүүлдэ уншаһан ном ямар бэ? Ямар хэлэн дээрэ?