1 Мүнгэ hомололго
2 «Эхэ хэлэн – манай баялиг»
3 Уһаар хангалгада залгалдуулга
4 «С музыкой к победе» тоглолто