Энэ, тэрэ...

Энэ, тэрэ...

12 июня 2022 216

Мүнөөнэй залуушуул Совет үеын юумэнүүдые тааха гү, Буряадай түрүүшын юрэнхылэгшэ хэн байһан бэ гэжэ мэдэхэ гү? Гэрэл зурагуудые хараад, Буряадайнгаа мэдээжэ хүнүүдые таниха гү?
Эдэ бүгэдые шэнэ дамжуулгадамнай харагты