Буряад Уласай Кадастрова танхимай (@fkp_rosreestr_03) нарин бэшэгэй дарга Янжама Дашидоржина Росреестрэй сахим оньһоной аша туһа, ЕГРН-һээ ямар аргаар дансануудые абаха бусад туһаламжанууд тухай хөөрэжэ үгэбэ. Пресс-секретарь Кадастровой палаты по Бурятии (@fkp_rosreestr_03) Янжама Дашидоржина рассказала об электронных услугах Росреестра, получении выписки из ЕГРН и других услугах. Буряад ТВ, 2022 он, @burtv
#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал #буряадхэлэн #бурятскийязык